Černošice-Mokropsy


Průvod Karla IV.
sobota 3. 6. 2017

 Mokropsy - Masopustním náměstí  

    V odpoledních hodinách se na Masopustním náměstí shromáždí se lid mokropeský, by císaře Karla IV. a jeho družinu slavně přivítal. Spolek masopustní pak veselou taškařici připraví pro potěchu znavených poutníků.

 

   Též obec Všenory poselstvo slavné vypraví, by císaři hold složili a jemu se poklonili na Mokropeském náměstí. Následně pak císaře Karla IV. na jeho cestě na Karlštejn doprovodí a praporec Všenorský hrdě ponesou.


   

Pohled do historie Dolních Mokropes

 

        Historik Václav Vladivoj Tomek ve svých Dějinách Prahy uvádí první zmínku o Mokropsech k roku 1088, kdy král Vratislav daroval kanovníkům Vyšehradským dvoje popluží a rybáře - Modlatu a Šumu v Mokropsech. Ve 13. století byly v majetku kláštera sv. Jiří na Pražském Hradě. V r. 1436, po husitských válkách, zapsal císař Zikmund Mokropsy Oldřichu Medkovi z Valdeka. 

        Pověst o původu názvu obce praví:        

  ,, Za dávných časů, kdy jen prales a močál kryl zdejší kotlinu, náležel celý tento kraj ku dvoru knížecímu na Vyšehradě. Bylo zde všeho všudy jen několik dřevěných starých rybářských chatrčí, s věčně urousanými, avšak vždy bodrými rybáři. Lidských duší bylo zde tedy po málu, za to však ryb, vodního ptactva, vyder a jiné zvěře všeliké takové spousty, že časně z rána a na večer v rákosinách od štěbetu bývalo až k ohluchnutí..."

   Není proto divu, že kníže se svou družinou pro ukrácení chvíle rád sobě zajížděl koňmo či po vorech až sem. Co tu asi bylo shonu a ryku když přijela taková veselá společnost... Býval to vždy asi horký den pro naše milé rybáře, takováto panská návštěva a někdy za to byla ještě rána bičíkem, ale zatahovati a nadháněti se musilo, bylať to vlastně jedinká služba a daň za to, že mohli zde jinak svobodně žíti na půdě knížecí.

   Pěkně se páni pobavili, dobře sobě zalovili a co se těm vousatým rybářům nasmáli, jak je prohnali. jak je zmáchali a proto vždy rádi opět k tem mokrým psům jezdili.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz