Kosoř

 

 

http://www.kosor.cz/

 

KRÁLOVSKÝ PRŮVOD 2017
 

sobota 3. 6. - neděle 4. 6. 2017

 

Družina rytíře Waltra z Kosoře doprodí císaře Karla IV. na jeho pouti na Karlštejn a praporec obce Kosoř slavnostně ponesou.

 

Z historie Kosoře

 

    První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1310, kdy byl pánem na místní tvrzi rytíř Valtr řečený z Kosoře (Waltherus miles de Cossors). V některých pramenech se objevuje informace, že před tímto rokem se obec jmenovala Kosova Hora. V tomto roce náležela část vsi Vyšehradské kapitule. Kolem roku 1349 patřila část Zbraslavskému klášteru.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz