Poděkování  -  Královský průvod 2014

 

 

 Rádi bychom se omluvili všem, kterým průvod Karla IV. způsobil potíže, své připomínky nám prosím napište, abychom mohli průvod zdokonalit a napravit nedostatky, a průvod tak mohl všem přinášet hlavně radost a potěšení !!! 

 

*****************

 

Děkujeme všem, kteří nám s nadšením a ochotou pomáhali při přípravách a realizaci

Průvodu Karla IV.!!!

 

 

   Děkujeme pořadatelskému městu Dobřichovice v čele s ing. Michaelem Pánkem, který nad celým Průvodem Karla IV. držel otcovskou ruku !

 

   Náš vřelý dík patří všem purkmisrům, obcím, městům a městysům, taktéž jejich spolkům, které připravily důstojné uvítání císaři Karlu IV. a jeho doprovodu, a o jejich rozptýlení během pouti na hrad Karlšten se zasloužili !

 

   Též velice děkujeme Národnímu památkovému ústavu a hradu Karlštejnu, jmenovitě purkrabímu hradu Karlštejna panu ing. Jaromíru Kubů, díky kterému jsme nebyli nuceni uložit říšské korunovační klenoty na karlštejnském nádraží. Purkrabí sešel ze svého hradu, aby posvačil s císařem a následně ho za zvuku trub a bubnů uvítal ve zdech hradu Karlštejna a doprovodil ho do kaple svatého Kříže, kde císař slavnostně uložil říšské korunovační klenoty !

 

   Děkujeme městské policii Radotín, Černošice a Karlštejn, která dohlížela na bezpečný průběh královského průvodu a jejichž manévry a taktické přesuny byly téměř stejně velkolepé jako samotný Průvod karla IV.

 

   Děkujeme také šermířským a tanečním skupinám Regius, Reginleif a Regii Caroli regis, díky jejichž ochotě, schopnosti improvizace a nezměrnému nadšení byl královský průvod takový, jaký byl !

 

   Též jezdcům z radotínského Rodea a Tarpan Clan clubu a Jízdě svobodných rytířů z Lochovic patří náš veliký dík za krásné dotvoření historické atmosféry Průvodu Karla IV.

 

   Děkujeme purkmistru hradu Křivoklát Luďku Frenclovi, jehož úžasný spížní vůz plný lahodného moku a dalších dobrot nás celé dva dny doprovázel !

 

   Dále naše veliké díky patří všem, kteří přišli doprovodit císaře Karla IV. a jeho choť Elišku při jeho pouti s korunovačními klenoty, a přispěli tak ke skvělé atmosféře královského průvodu !

Vytvořeno systémem web-rychle.cz