Program  -  Královský průvod 2014

 

 

 

 

sobota 31.5.2014

 

1. Radotín  -  náměstí Sv. Petra a Pavla - 14:30

  Okolo 14hod vjede Císař Karel IV. se vší slávou do Radotína, kde se k němu připojí jeho družina i s fraucimorem. Královský průvod se vydá k náměstí Sv. Petra a Pavla , kde město Radotín  slavnostně přivítá císaře. Dále pak se bude průvod Karla IV. ubírat Loučanskou ulicí, ulicí K Lázním okolo ranče a následně po cyklostezce k Černošicím.   

   mapa trasy Radotín - Černošice

 

2. Černošice  -  park Berounka - 15:45

   Zde v Parku Berounka černošičtí konšelé i občané uvítají císaře. 

Po slavnostním programu se průvod Karla IV. vydá po cyklostezce, přes ulici K Jezu, Kazínskou, Zdeňka Lhoty, Říční a Topolskou na Masopustní náměstí v Černošicích-Mokropsech.

   mapa trasy Černošice - Černošice-Mokropsy

 

3. Černošice-Mokropsy  -   Masopustní náměstí - 17:00

   Další zastávkou budou Černošice Mokropsy, kde na Masopustním náměstí přivítají císaře Karla IV. Černošice-Mokropsy a obec Všenory.

Odtud pak bude královský průvod pokračovat po Dr. Janského, Slunečnou, V Lavičkách a po cyklostezce ke své poslední sobotní zastávce do pořadatelského města Dobřichovic.

   mapa trasy z Černošic-Mokropes do Dobřichovic

 

4. pořadatelské město Dobřichovice  -  louka pod zámkem  -  18:30 

    Sobotní putování císaře Karla IV. s družinou skončí se na louce pod zámkem ve středověkém městečku Dobřichovice, kde budou s celým doprovodem náležitě uvítáni purkmistrem, konšely, též lidem početným, králi českému oddaným.

Program v duchu vskutku středověkém začne již ve dvě hodiny po poledni, aby každý mládenec či dívka chrabrá mohla se účastniti klání o ostruhy císařské, kteréž pak z rukou panovníka obdrží.

Po odpočinku císaře i jeho choti jste zváni na večerní představení Noc na Karlštejně, na nádvoří zámeckém od 20:30 ( předprodej vstupenek Městský úřad Dobřichovice - 724 339 732, kultura@dobrichovice.cz ).

   

neděle 1.6.2014

 

5. Dobřichovice zámek -  Křižovnické náměstí - proslov císaře  -  9:55

  Z dobřichovického zámku, po proslovu císaře, vyrazí  průvod Karla IV. v 10:00 do Letů.

 

Cesta královského průvodu bude přes ulici 5. května, Za Mlýnem, Na Víru a po cyklostezce na náves do Letů.

   mapa trasy Dobřichovice - Lety


6. Lety  -  náves  -  10:25

    Po příjezdu průvodu Karla IV. do Letů proběhne na návsi slavnostní uvítání císaře a jeho družiny zastupiteli města a ostatními letovskými poddanými.

 

Z Letů se pak královský průvod vydá ulicí Na Návsi, Řevnickou a následně Pražskou ulicí na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

   mapa trasy z Letů do Řevnic

   

 7. Řevnice - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad  -  11:35

   Řevničtí konšelé i obyvatelé přivítají císaře a kratochvíli k potěše jeho i doprovodu připraví.

 

Z Řevnic se průvod Karla IV. vypraví na cestu do Zadní Třebaně. Cesta královského průvodu povede ulicí Opletalovou, Na Stránce, Třebáňskou z které sejde na cestu V Zahrádkách na náves v Zadní Třebani.

   mapa trasy z Řevnic do Zadní Třebaně  


8. Zadní Třebaň  -  náves  -  12:50
   Slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu odehraje se na návsi v Zadní Třebani. Císaři Karlu IV. přijdou složit svůj hold radní obce i její lid. Na jeho počest pak vystoupí děti ze školy mateřské. 

 

Z návsi v Zadní Třebani se pak dá průvod Karla IV. na cestu k Třebani Hlásné přes ulici Na Návsi, K Nádraží, přes lávku a po ulici Rovinské, tam pak císař i jeho družina dají sobě spočinouti na louce u jezu, lahodnou krmi pojedí, mokem zapijí a spočinouti dají sobě i ořům, načež se odeberou na náves v Hlásné Třebani. 

   mapa trasy ze Zadní Třebaně do Hlásné Třebaně

 

9. Hlásná Třebaň  -  náves  -  14:30

    Přivítání císaře v Hlásné Třebani purkmistrem a též ženami hlásnotřebaňskými, které jistě pro obveselení císaře a doprovodu jeho, štěpnou kratochvíli připraví.

 

Po zastávce v Hlásne Třebani se královský průvod vydá ku Karlštejnu. Jeho cesta povede po silnici U Kapličky a Karlštejnské do Karlštejna, kde zastaví před Výzkumným ústavem vinařským.

   mapa trasy z Hlásné Třebaně do Karlštejna VSV


10. Karlštejn  -  Výzkumná stanice vinařská  -  15:15

   Před vinařskou stanicí přivítají císaře a jeho družinu konšelé i obyvatelé obce Srbska. Vinaři karlštejnští a pivovarníci Berounští nabídnou malé pohoštění královskému průvodu, než se vydá ku hradu Karlštejnu.

 

   mapa trasy z VSV Karlštejn na náměstí Karlštejn

 

11. Karlštejn  -  náměstí 1.června  -  15:45

   Cestou na hrad se průvod Karla IV. zastaví na karlštejnském náměstí, kde přijde svého císaře pozdravit purkmistr a lid Městysu Karlštejn, kdysi Budňany zvaném.

 

   Po slavnostním přivítání se císař a jeho doprovod skromně občerství ve společnosti karlštejnského purkrabího a purkmistra, též Srbského purkmistra, než zakončí svou pouť na hradě Karlštejn.

 

   mapa trasy z náměstí v Karlštejně na hrad


12. hrad Karlštejn  -  17:30

Na hradě Karlštejně pak přivítá císaře karlštejnský purkrabí a korunovační klenoty budou bezpečně uloženy za pevnými zdmi hradu. 

 

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz