Řevnice

 

http://www.revnice.cz/

 

Průvod Karla IV.    a Košíkářský trh
neděle 4. 6. 2017  -  nám. Jiřího z Poděbrad

Program: 

9.00 Zahájení trhu
10.00 Oblíbené uskupení bubeníků Barrel Battery
10.15 Banda Brincadeira - brazilské rytmy
10.50 Honza Jícha - Pozvánka na Portu

11.30 - Slavnostní příjezd Královského průvodu císaře Karla IV.

11.30 Barrel Battery
11.50 Notičky
závěr Barrel Battery

 

 

 

Pohled do historie Řevnic

 

   Nejstarší písemné zmínky o Řevnicích jsou ze 12. stol., kdy tato ves “kostelní” patřila klášteru jeptišek svatojiřských. V té době již zde stál kostel Sv. Mauritia, který i s jeho plebánem Konrádem věnoval roku 1253 král Václav I. nově vzniklému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Král Václav II. převádí pak roku 1304 část Řevnic cisterciáckému klášteru zbraslavskému, vzniklému roku 1292. Jediné Řevnice jsou v seznamu osad v těchto listinách uváděných jako “civitas”, tj. městečko. Až do zrušení roboty se o Řevnice dělily tyto dvě církevní instituce.

   Jan Lucemburský poskytl městu roku 1335 různé výsady, tzv. právo purkrechtní, které další panovníci potvrzovali nebo i rozhojňovali. Císař Karel VI. udělil městu právo výročních a týdenních trhů, konfirmoval městská privilegia a dal městu znak: černého císařského orla se všemi insigniemi ve zlatém poli.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz