Srbsko

 

http://www.obecsrbsko.cz/

 

Průvod Karla IV.
neděle 4. 6. 2017

Program na návsi U Lípy:

 

 
11:30 hodin - slavnostní uvítání průvodu vévody Štěpána II. bavorského

11:30 - 13:00  program pro vévodu Štěpána II.

středověká hudba Elthin

šerm družiny vévody bavorského

 

Obecní  konšelé a lid obce Srbsko pak doprovodí poselstvo Vévody Bavorského na Karlštejn, kde společně složí svůj hold Císaři a Králi Karlu IV.

 

 

 Pohled do historie Srbska

 

   První zmínka o obci pochází z roku 1428, kdy podle účtů hradu Karlštejna z let 1423-1434: "Martin rybář ze Srbska zaplatil za 1/4 lánu 13 kop grošů a 30 krejcarů". Jednalo se o prodej části lesů kolem Karlštejna.

   Název obce znamená oblast, kde žijí Srbové. Z dohledaných podkladů a názorů odborníků (PhDr. Vratislav Vaníček, PhDr. Petr Čornej - kniha Dějiny zemí Koruny české I., s.34) je velmi pravděpodobné, že počátky Srbska lze přímo spojit s jednou z nejstarších událostí českých dějin, se zavražděním svaté Ludmily na nedalekém hradišti Tetíně v roce 921. Jak uvádějí legendy a kroniky, po smrti knížete Vratislava I. ustanovili předáci za ještě nezletiletého Václava do čela státu dvě ženy, jeho matku Drahomíru a jeho babičku Ludmilu. Drahomíra měla vést vládu a Ludmila zase přípravu Václava k budoucímu panování. Drahomíra však využila svého postavení a nařídila, aby Ludmila opustila Václava a odešla na Tetín. S Ludmilou odešli i její věrní tzv.familia ("rodina"), kterou byl obklopen každý světský nebo církevní činitel té doby. Protože Ludmila přišla jako nevěsta do Čech ze Srbska (Lužické Srbsko), lze očekávat, že jádrem její družiny byli služebníci z její původní vlasti. Po jejím zavraždění "srbové" zjevně dále pobývali v tetínském okolí a lze se tedy domnívat, že se usídlili i v oblasti nynější obce. 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz