Zadní Třebaň

 

http://www.zadnitreban.cz/

 

Průvod Karla IV.
neděle 4. 6. 2017

 

  Zadní Třebaň - náves


12:50 - Slavnostní přivítání císaře a celého královského průvodu  radními obce i lidem jejím. 

 

   Po příjezdu Královského průvodu, dne 4. měsíce června léta Páně 2017, slavnostní přivítání se odehraje. Po něm císař římský a český král Karel IV. práva obce potvrdí a v milostivém rozmaru bude-li, snad i nová udělí.

Císaři i doprovodu jeho pro potěchu pak vystoupí místní pěvecké uskupení Třebasbor.    

  

 

  

Pohled do historie Zadní Třebaně

 

   O existenci Zadní Třebaně se dovídáme v písemných materiálech doby na sklonku prvního tisíciletí. Nejde sice ještě o Třebaň Zadní, ale o Třebaně - obce ležící na obou březích Mže při ústí potoka tekoucího od svahů lesnatých kopců.

   První obyvatelé tu sídlili již dávno předtím, než o nich padla první zmínka v královských či knížecích listinách.

   Panovník je považoval za obce prosperující a daroval je v roce 1000 po Kr.nově založenému benediktinskému klášteru. Darovací listina knížete Boleslava III. je prvním dokladem o Třebani. V ní panovník daruje Ostrovskému klášteru mimo jiné i rybáře v Dražově, Třebani a Lahovicích. S osudem tohoto kláštera je pak spjat i život Třebaně až do roku 1357, kdy Karel IV. odkoupil od kláštera několik vsí a přičlenil je k budovanému hradu Karlštejnu. Mezi nimi i část Třebaně bližší k hradu, nazvanou později "přední". 

   Poddaní ze Zadní Třebaně měli za povinnost poskytovat potahy a zásobovat hrad dřevem, zatímco manové z Přední Třebaně zajišťovali strážní a hlásnou službu.

 

 

Bobr - Minipivovar Zadní Třebaň

 

 

Pivovar Bobr je malý nezávislý pivovárek, který se nalézá v obci Zadní Třebaň. Vaří jak tradiční české pivo plzeňského typu, světlý a polotmavý ležák, tak příležitostně polotmavý speciál či svrchně kvašený světlý ale.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz