Zbraslav

 

http://www.mc-zbraslav.cz/ 

 

Průvod Karla IV.
sobota 3. 6. - neděle 4. 6. 2017

Konšelé a lid městské části Praha-Zbraslav vypraví poselstvo , které se císaři Karlu IV. pokloní a hold mu složí v sobotu, po 15 hodině, v Černošicích a pak na jeho pouti na hrad Karlštejn ho doprovodí a praporec Zbraslavi v průvodu ponesou.

 

 

Pohled do historie Zbraslavi

 

      Ke Zbraslavi se váže pověst o potomkovi Bivoje a Kazi jménem Zbraslav, který založil na území dnešní zbraslavské lokality dvůr a na smrtelném loži jej odkázal benediktinskému řádu. První písemná zmínka o Zbraslavi je z roku 1115, kdy byla knížetem Vladislavem I. darována kladrubskému klášteru, a ten zde zřídil proboštství, kde trvale žili dva nebo tři mniši a občas zde pobýval i kladrubský opat. Poté krátce patřila do majetku pražského biskupa Jana III. Roku 1268 Přemysl Otakar II. v touze po místě vzdáleném kousek od Prahy, kde by mohl lovit, bavit se a přitom být po ruce, provedl s biskupem směnu za Butovice a další královské statky a „rozkázal tam vystavět lovecký dvůr s věžemi a velmi pevnými zdmi“.    

     Místo s otiskem historie králů a královen z rodu Přemyslovců. Městská část Praha - Zbraslav se rozkládá na soutoku řeky Vltavy a Berounky na jižním okraji Prahy. Než byla Zbraslav roku 1974 připojena k hlavnímu městu Praze, byla samostatným městem, které neslo název "Zbraslav nad Vltavou".

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz